Hoe lang geldt het verlaagde bijtellingspercentage?

Valt uw auto momenteel nog in een verlaagd bijtellingspercentage (4%, 7%, 14% of 20%)? Dan geldt dit percentage voor een periode van maximaal 60 maanden. Deze periode is ingegaan op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven.

Voorbeeld: Een auto die op 7 maart te naam is gesteld, dan start de 60-maandsperiode dus op 1 april.

Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.

Auto’s ouder dan 15 jaar

Bij auto’s die ouder zijn dan 15 jaar is het bijtellingspercentage 35% van de waarde in het economisch verkeer (de zogenaamde dagwaarde). Als een auto bijvoorbeeld 15 jaar oud wordt op 1 mei, zult u de eerste 4 maanden over de cataloguswaarde bijtelling moeten betalen en de overige maanden van de waarde in het economische verkeer.

De overheid wilde zuinig en schoon auto rijden stimuleren, ook voor gebruikers van een auto van de zaak. Daarom gold er tot en met 2016 een lagere bijtelling voor verschillende categorieën schonere auto’s. Het gebruik van oude vervuilende auto’s werd daarnaast bestraft door een hogere bijtelling. In 2015 heeft de overheid vastgesteld dat plug in-hybrids, of te wel PHEV’s, in de praktijk nauwelijks schoner zijn dan normale auto’s, vooral omdat er de meeste tijd niet elektrisch gereden wordt. De fiscale voordelen voor plug in-hybrids zijn daarom vanaf 2016 afgebouwd en vanaf 2017 helemaal verdwenen.

De bijtellingspercentages voor 2017 zijn:

  • 4% voor volledig elektrische auto’s (geen CO2-uitstoot).
  • 22% voor alle andere auto’s (jonger dan 15 jaar), inclusief plug-in hybrids, zuinige auto’s, etc.
  • 35% voor auto’s ouder dan 15 jaar.

Welk percentage van toepassing is hangt af van de CO2-uitstoot en de leeftijd van de auto. Auto’s houden een verlaagd bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden, gerekend vanaf het moment dat het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld. Aan het eind van die periode wordt bekeken welk dan geldend percentage van toepassing is.