Geldigheidsduur

Het bijtellingspercentage dat geldt bij de eerste ingebruikname van de auto blijft van toepassing gedurende 60 maanden. Dit wordt berekend vanaf de eerste dag waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld.  Vervolgens gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de eerste ingebruikname. Hierbij zijn eigenaar- en gebruikerswisselingen niet relevant, net als het wel of niet onder de bijtelling vallen.

Vanaf 1 januari 2017 wordt na de periode van 60 maanden per jaar bezien of de auto nog in aanmerking komt voor een korting op het bijtellingspercentage.

Auto’s die voor 1 juli 2012 op kenteken zijn gesteld kennen een onbeperkte geldigheidsduur van het verlaagde bijtellingspercentage. Deze onbeperkte geldigheidsduur eindigt voor deze auto’s op 31 december 2018. Vanaf deze datum wordt ook jaarlijks bekeken of de auto nog in aanmerking komt voor een korting op het bijtellingspercentage van de auto.