Bijtelling & CO2

Zoals je al weet bepaalt de CO2 uitstoot  samen met de cataloguswaarde de hoogte van de bijtelling.

Het exacte bedrag dat je netto moet betalen aan bijtelling is vervolgens dan weer afhankelijk van de belastingschijf waarin je valt.

Indien je als werknemer een vergoeding voor het privé gebruik van de auto afdraagt aan je werkgever, mag deze in mindering brengen op de bijtelling.

De bijtelling wordt berekend aan de hand van een vast percentage van de consumentenprijs. Sinds enkele jaren is dit percentage niet meer vast maar erg flexibel gebleken. Hoe hoger CO2 uitstoot van de auto, hoe hoger het percentage was van de bijtelling. Lessen uit verleden laten ons nu zien dat de treden en de percentages herzien steeds werden herzien. We moeten rekening houden met de voortschrijdende technieken waardoor auto’s in een rap tempo steeds schoner en zuiniger worden. Het uiteindelijke doel van de bijtelling tredes was om mensen daadwerkelijk te motiveren om een minder milieubelastende auto te kiezen.

Uitzonderingen

Wie een grijs kenteken rijdt van de zaak en die uitsluitend zakelijk gebruikt hoeft geen bijtelling te betalen indien er samen met de werkgever een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ wordt ingediend. Maar ook dan is er een kilometerregistratie nodig. Ook voor auto’s die ouder zijn dan 15 jaar geldt een afwijkende regeling. Het percentage van de bijtelling is met 35% relatief hoog, omdat deze auto’s nogal milieubelastend zijn. Maar als waarde wordt er in principe niet naar de oorspronkelijke waarde maar met de dagwaarde van de auto gerekend.